Servei d'atenció al client - Contacteu-nos

Enviï´ns un missatge, un cop el rebem, ens posarem en contacte amb voste...

L'informem que les dades personals obtingudes a partir d'aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable Trans Fluid S.A. , amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada i que pugui ser del seu interès. Trans Fluid S.A. es compromet a l'us exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L'interessat declara tenir coneixement del destí i us de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L'enviament d'aquest e-mail implica l'acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, pot fer-ho al següent correu electrònic transfluid@transfluid.es